[MSI] P6: Còpies de seguretat


Els tipus de còpies de seguretat que podem tenir són:

•    Còpia de seguretat completa. Es copien sempre tots els arxius seleccionats.

•    Còpia de seguretat diferencial. Es necessita primerament haver realitzat una còpia de seguretat completa. Amb aquesta segona opció es copien sols els arxius nous i/o modificats des de la última còpia completa o diferencial.

•    Còpia de seguretat incremental. Requereix que s’hagi realitzat prèviament una còpia de seguretat completa. Sols copia els arxius nous i modificats respecte la última còpia realitzada.

Per exemple, si realitzem una còpia completa i a continuació una còpia diferencial, es copiaran els arxius nous i modificats (suposem deu arxius nous). Si posteriorment tornem a realitzar una còpia diferencial i hi ha altres dos arxius nous respecte de la còpia completa original, es copiaran dotze en total, els deu d’abans més els dos nous.

Pel contrari, la còpia incremental copiaria a la primera còpia els deu arxius nous, i a la segona, sols dos. És com si després de cada còpia incremental s’hagués realitzat una còpia completa.

ACTIVITAT

Llegeix els següents apunts sobre còpies de seguretat.

Contesta les següents preguntes al Moodle:

1. De quines coses creus que és important que en fem còpies?

2. On hem de guardar les còpies de seguretat que realitzem?

3. Quins suports són més adients per fer les còpies? I quins no ho són?

4. Quina diferència hi ha entre la còpia de seguretat i el punt de restauració?


En aquest enllaç s'explica com fer la còpia de seguretat. Aquí com restaurar-la

5. Fes una còpia de seguretat del teu PC i captura la pantalla del procés de còpia. Desa-la a un document de Writer.

Comments

No responses to “[MSI] P6: Còpies de seguretat”

Publica un comentari a l'entrada