[MCI] P2: Connexió panell frontal


El panell frontal són una sèrie de connectors que disposa la caixa del nostre ordinador i que cal connectar a la placa base. Corresponen amb els següents botons:

- Power (engegat)
- Reset
- Speaker (so de la placa del POST)
- HD Led (indicador lluminós del funcionament del disc dur)
- Power LED (indicador lluminós del funcionament de l'ordinador)

Per saber com ho hem de connectar a la placa, cal llegir el manual d'aquesta ja que cadascuna és diferent i hem de trobar la part on parli del Front Panel. Allà trobarem de quina manera hem d'orientar els cables per a que tot vagi correctament.

Respecte els cables és important saber que tenen dos polaritats:

- POSITIU: cable de color

- NEGATIU, GND, GROUND: Blanc o Negre. Si el connector té els dos colors a la vegada, serà el negre.

Podem veure uns exemples en aquests vídeos:


ACTIVITAT

1. Per parelles, poseu els cables frontals a la placa base assignada. 


2. Quan acabis, avisa el professor perquè ho comprovi, fes una foto i penja-la al Moodle.

3. Mira el manual d'aquesta placa (el tens descarregat a la unitat de xarxa Z) i fes captura de pantalla de la secció on s'indica com van els pins USB i el panell frontal.

[TIC] A6: Pressupost amb Calc


     Entre les teves funcions a una botiga d'informàtica serà realitzar pressupostos d'ordinadors per peces que et demanin els clients. El Calc et pot ajudar a confeccionar aquests pressupostos.

     Un client et demana que el seu equip ha de tenir els següents requisits:

- Caixa ATX

- Font d'alimentació de 500 W

- 2 Discs durs SATA3 de 1 TB

- Processador amb sòcol 2011

- Placa base compatible (compte amb el socket)

- 4 GB de memòria RAM (compte que sigui compatible amb la placa base)


- Gravadora DVDs SATA

- Teclat i ratolí USB


- Targeta gràfica PCI Express

- Pantalla 21'' TFT

Busca els components adequats en la web Alternate.es i realitza un pressupost tan detallat com puguis per a lliurar-lo al client. Per a això, fes un full de càlcul amb el següent format:
Recordau posar els enllaços a cada peça.

[TIC] A5: Altres fòrmules Calc

Resol les qüestions d'aquest exercici.


Calendari recuperacions 2a Avaluació

El calendari per fer les recuperacions teòriques dels mòduls específics d'informàtica és el següent:

- MCI: divendres 4 d'abril a les 8:55 h a l'aula Info 4.

- MSI: dilluns 7 d'abril a les 9:50 h a l'aula Info 4.

- TIC: dimecres 9 d'abril a les 12:00 h a l'aula Info 4.

Recordeu que, en qualsevol cas, cal lliurar TOTES les activitats pendents per poder aprovar l'avaluació.

[TIC] A4: Repàs de gràfics

     Els gràfics són una manera molt clara i intuïtiva de presentar les dades. En moltes ocasions ens aclareix molt més un gràfic que una taula enorme plena de números.

     En el full de càlcul existeixen moltes maneres de representar informació gràficament: barres, columnes, àrees, línies, sectors, etc. Cada tipus de gràfic és adequat per representar cert tipus d'informació. Amb aquesta activitat repassarem com crear gràfics i quin tipus de gràfic utilitzar en cada cas.

PRÀCTICA

1. Volem representar el percentatge d'ús dels principals navegadors d'Internet. Per a això utilitzarem un gràfic de sectors. Les dades a data d'abril de 2010 són els següents:


2. Una altra dada curiosa és saber si els usuaris de Windows actualitzen el seu navegador Internet Explorer a l'última versió per aconseguir així les millores que comporta. Utilitzarem un gràfic de columnes i barres. Comptem amb les següents dades que ens donen l'ús de les diferents versions d'Internet Explorer a data d'abril de 2010 (Títol: ús d'Internet Explorer):


3. Volem veure l'evolució que hi ha hagut en l'ús del navegador de Google, Chrome, des que va aparèixer al mercat al setembre de 2008. Usarem un gràfic de línies i àrees. Les dades són les següents:


4. Volem representar l'evolució dels quatre principals navegadors d'Internet en l'últim any amb la finalitat de veure les tendències de cadascun d'ells conjuntament. Farem servir un gràfic de línies i àrees utilitzant les següents dades:

Posa el títol a cada gràfic. 

Quan tenguis els gràfics demanats, penja'ls al Moodle.

Com a curiositat, us deixe un gràfic actualitzat de l'ús dels navegadors que indica que el panorama ha canviat bastant.Entrada extreta de PCPI IES Lloixa

[TIC] A1: Enfonsar la flota

 

Com mitjà d'acostament als fulls de càlcul us propose el conegut i clàssic joc d'enfonsar la flota, que permet introduir conceptes com el de referència per coordenades.

Hem de crear un llibre de Calc que constaria d'un full on surti:

Distribució personal: aquí situareu la vostra flota i anireu assenyalant els impactes de l'adversari.


Les quantitats de vaixells són:
  • 4 vaixells de grandària 1
  • 3 vaixells de grandària 2
  • 2 vaixells de grandària 3
  • 1 vaixell de grandària 4

El taulell del joc comprèn les columnes A - T i les files 1 - 20.

Els vaixells que hi posis han d'estar retocats amb el GIMP i ser PNG per incloure'ls i que siguin transparents.

Pengeu la plantilla acabada al moodle, activitat 1 del tema 6 de TIC.

[TIC] A3: Creació de gràfics amb fulls de càlcul

En aquest exercici practicarem els diferents tipus de gràfics que ens permet fer el Calc.


Copia la següent taula i completa els espais buits mitjançant les fórmules de Calc corresponents per a calcular els percentatges.
Es demana:


- Crea un gràfic de barres.
- Crea un gràfic de columnes amb efecte 3D.

  
- Crea un gràfic de sectors.
- Crea'n un altre com tu vulguis.

Desa el fitxer al Moodle

[TIC] A2: Activitats de CalcJa podeu descarregar-vos els exercicis que heu de fer amb el Calc.

Penja'ls després al Moodle.

[TIC] El full de càlcul


El full de càlcul és l'aplicació informàtica que et permet manipular sèries de nombres, fent-hi tot tipus d'operacions matemàtiques per tal d'obtenir-ne automàticament resultats. La manera d'usar un full de càlcul és molt simple. Primer hi hem d'introduir els nombres que hem d'emprar en els càlculs i després cal definir quines operacions s'han de fer amb aquests nombres.

Per introduir les dades i les operacions, es divideix la pantalla en una quadrícula de files i columnes numerades. Les files van numerades de forma seqüencial (1, 2, 3, ...) i les columnes ho fan de forma alfabètica (A, B, C, ...). Les caselles resultants de la intersecció de files i columnes són les cel·les i poden contenir fòrmules o les xifres que hi intervenen. Cada cel·la s'identifica mitjançant una referència única formada per la combinació de la lletra de la seva columna i el nombre de la seva fila.

LibreOffice Calc


És el full de càlcul del paquet informàtic LibreOffice, que es pot baixar gratis d'Internet. Guarda la informació al seu propi format (.ods), però que pot llegir i gravar arxius fets amb Excel.


Per a descàrregues podeu veure més informació al següent enllaç.

Informació extreta de "Última Hora Ibiza" 11-03-09

Proves d'accés a FP de Grau MitjàAquí us deixem els terminis de les proves d'accés a Cicles Formatius.  Si voleu fer Grau Mitjà el proper curs i teniu 17 anys o els compliu en aquest any, ara en teniu una oportunitat.

CALENDARI

* Inscripcions: del 24 de març a l'1 d'abril, ambdós inclosos
* Prova: 5 i 6 de maig de 2014, a la tarda

* Lloc: IES SA BLANCA DONA


Més informació aquí.

[TIC] A4: Filtres

La següent activitat va referent a l'eina filtres, per a realitzar la tasca baixa aquesta imatge que servirà de base del muntatge.
 
1. Abans de fer servir els filtres cal que facis un muntatge segons el qual hauràs de dissenyar la teva pròpia selecció espanyola. Troba altres jugadors per Internet. Recorda que pots retallar als jugadors amb el llaç de selecció o amb les tisores de selecció. Fes servir imatges de jugadors de diferents equips de la Lliga i modifica la imatge base. Aquí tens alguns equips de què pots agafar jugadors. 

Almenys ha d'haver 5 jugadors canviats de la selecció espanyola original
2. Quan tinguis la selecció llesta hauràs de generar la imatge aplicant diferents filtres.   (Filtros>Decorativos)

3. Guarda els diferents arxius generats per als següents filtres

- Bisel
- Añadir borde

- Difuminar borde
- Foto antigua
- Mancha de café      


4. Puja al moodle la imatge base i els cinc filtres en un fitxer .rar. Indica al nom de cada arxiu de quin filtre es tracta.

Tasca realitzada per Javier Serrano, alumne del Màster Pràcticum de la UIB.

[TIC] A3: Tisores de selecció

1. Descarrega la seguent imatge.
2. Canvia el color de l'estrella del centre i el cercle que l'envolta.

3. Fes la selecció mitjançant les tisores de selecció i l'eina de selecció, segons convingui. Per pintar-ho, fes servir el menú de colores/colorear

4. Exporteu a jpeg el fitxer resultant i pujeu-lo al Moodle amb el nom  A3_GIMP_TIC.jpeg

Tasca realitzada per Javier Serrano, alumne del Màster Pràcticum de la UIB.

[MSI] A2: Made in China

 
Foxconn és una empresa taiwanesa que fabrica productes electrònics per encàrrec i el major exportador de la Xina. 

La companyia Apple li subcontracta la major part dels seus productes. Darrerament han saltat les alarmes pel tractament que fa aquesta empresa als seus treballadors. 

Avui veurem el següent reportatge de TV3, Made in China, on coneixerem que és el que s'amaga darrere dels gadgets més desitjats d'Apple. 

ACTIVITAT

1.  Segons els reportatge, com són les condicions laborals a Foxconn?

2. Davant les notícies de suïcidi, quines mesures han pres Apple i Foxconn per evitar-los?

3. Quin és el perfil d'edat i estudis del treballador de Foxconn?

4. El govern xinès col·labora per esclarir la situació i millorar-hi les condicions laborals?

5. Per què creus que la gent no ho denuncia?

6. En el procés d'expansió de Foxconn, quines zones de la Xina busca l'empresa per instal·lar-se? Per què?

7. Després de veure el reportatge, creus que la imatge d'Apple es pot veure afectada? Com?

8. Escriu la teva opinió sobre el reportatge i el que passa a Foxconn.

Cursos Google

Ayer se presentó oficialmente el programa ACTÍVATE de Google e IAB. Está destinado a que los jóvenes adquieran competencias en marketing digital para que mejoren su currículum y también sean capaces de emprender. Hay cursos online (MOOCs) y cursos presenciales en 13 universidades españolas. Si aprobáis, obtendréis certificado oficial de Google y de la IAB (International Advertisement Bureau). Además, es Gratis, sí, Gratis.

Apuntaos sí o sí aquí a los presenciales aquí

Aquí también tenéis el programa

Aquí tenéis la nota de prensa en el blog de Google Spain


[MSI] Vídeos sobre reciclatge electrònic d'altres PQPI


[MSI] A1: Tractament de residus informàtics


 A causa del continu creixement d'ofertes en el mercat, els ordinadors i altres aparells informàtics es converteixen en producte de deixalla en un termini no major de 4 anys, representant tones de residus d'elements tòxics, com plom, cadmi i plàstic a l'any, per cada país.

Els residus electrònics, molt abundants, es despleguen per tot el planeta i sovint acaben cremats de manera il·legal. Avui veurem un reportatge del programa 30 minuts de TV3 anomenat I la tele, l'ordinador i el mòbil, on van?. Aquest documental és el resultat d'una investigació sobre el recorregut que realitzen els aparells que no entren en el circuit oficial de reciclatge.

Nota: En aquest enllaç podeu trobar més informació sobre el tema. 

Si no has vingut a classe, pots veure aquest vídeo des de casa.

Infografia amb consells importants.


ACTIVITAT

1. Feu una presentació de diapositives que resumeixi el més important del vídeo.

- Qui genera les deixalles: Els països del 1r món generen les deixalles que van a parar a altres bandes. Per què les envien i no se les queden?

- On van a parar: P
oseu un mapa mundial del lloc d'on surten i on van a parar.
 
- Per què van allà: Diferents condicions laborals, necessitat de treballar en alguna cosa...

- Com treballen als països del tercer món i als països desenvolupats. Fotos amb diferències. Quines eines fan servir aquí i allà.


- Conseqüències: contaminació de...,  concretar malalties que patirà la gent.

- Solucions que podem proposar per evitar la e-basura.
Recordeu que es tracta de fer una presentació i cal parar atenció a no posar massa text. Cal incidir en les imatges.


Deseu el material al tema 5 de MSI del Moodle.


Font: PCPI Vallecas

Examen Tema 4 MSI

EXAMEN  A


1. Consulta les dades de la següent impressora HP LaserJet Pro 400 Printer M401dw. (3 punts)

Fes una taula amb:

- Tòner ORIGINAL, preu i enllaç.

- Tòner COMPATIBLE, preu i enllaç.


2. Aquesta impressora és compatible amb Windows 8? Captura una imatge d'on ho hagis llegit. (0,5 punts)

3. La impressora admet paper A3? I A4? Captura una imatge d'on ho hagis llegit. (0,5 punts)

4. Quins tipus de connexió de xarxa té la impressora? Wifi i/o cable?
. Captura una imatge d'on ho hagis llegit. (1 punts)


Penja la feina al Moodle.

---------------------------------------------------------------------

EXAMEN B1. Consulta les dades de la següent impressora Canon LBP6670dn. (3 punts)

Fes una taula amb:

- Tòner ORIGINAL, preu i enllaç.

- Tòner COMPATIBLE, preu i enllaç.


2. Aquesta impressora és compatible amb Windows 8? Captura una imatge d'on ho hagis llegit. (0,5 punts)

3. La impressora admet paper A3? I A4? Captura una imatge d'on ho hagis llegit. (0,5 punts)

4. Quins tipus de connexió de xarxa té la impressora? Wifi i/o cable?. Captura una imatge d'on ho hagis llegit. (1 punts)


Penja la feina al Moodle.

---------------------------------------------------------------------------------


EXAMEN C1. Consulta les dades de la següent impressora Brother HL-2250DN. (3 punts)

Fes una taula amb:

- Tòner ORIGINAL, preu i enllaç.

- Tòner COMPATIBLE, preu i enllaç.


2. Aquesta impressora és compatible amb Windows 8? Captura una imatge d'on ho hagis llegit. (0,5 punts)

3. La impressora admet paper A3? I A4? Captura una imatge d'on ho hagis llegit. (0,5 punts)

4. Quins tipus de connexió de xarxa té la impressora? Wifi i/o cable?. Captura una imatge d'on ho hagis llegit. (1 punts)


Penja la feina al Moodle.

[MSI] La cadena del reciclatge


A Espanya tenim plantes com Recytech, a Beniparrell, on reciclen televisors. 

Aquí en tenim una mostra del seu funcionament.
Consulteu també aquest article per conèixer el reciclatge que es realitza a Espanya.

[MSI] Novetats en impressores

 Seria possible una impressora que utilitzés un mateix full per imprimir diverses vegades? La resposta és SÍ.

Aquí teniu un vídeo d'un producte que fa poc temps que és al mercat i promet ser tota una innovació.Entrada agafada de nopuedocreer.comTambé han sortit al mercat impressores 3D:


[TIC] A2: Pot de pintura i llaç de selecció

Seguint amb les eines avui veurem la selecció d'objectes en una imatge i com emplenar-los amb algun color. Ens caldrà fer servir aquestes eines:

Pot de pintura i llaç de selecció.
Fent servir les eines vistes a classe, descarrega una d'aquestes imatges i posa'ls-hi color. 

Imatge 1.Imatge 2


Tasca realitzada per Javier Serrano, alumne del Màster Pràcticum de la UIB.

[TIC] A1: Introducció

GIMP és un programa d'edició d'imatges digitals en forma de mapa de bits, tant dibuixos com fotografies. És un programa lliure i gratuït.

Començarem amb aquestes dues eines de pinzells per tal que us familiaritzeu en l'entorn i les seves eines.

 
Com a primera tasca haureu de realitzar un dibuix lliure que compleixi els següents requisits:
  1. Utilitzar almenys 3 pinzells
  2. Un dels que trieu ha de tenir un traçat suau.
  3. Afegiu 3 elements externs al dibuix. 
Exporta a jpeg el fitxer resultant i puja'l Moodle amb el nom A1_GIMP_TIC.jpeg

També haureu de contestar aquestes preguntes:

1. Què és l'espaciat en un pinzell? (Ho pots trobar entre les opcions de l'eina).
2. I la dinàmica?
3. Què passa quan apliques jlitter a un pinzell ?

Contesta les preguntes a la tramesa del Moodle. 

Tasca realitzada per Javier Serrano, alumne del Màster Pràcticum de la UIB.

Desconnecta i gaudeix[Tutoria] Malalts d'Internet

     A la Xina hi ha gairebé 340 milions d'internautes. I 400 centres de desintoxicació per als addictes a la xarxa. Són un negoci molt lucratiu. L'exèrcit xinès és l'única institució del món que ha donat una definició del que ell anomena addicció a Internet. Segons la definició, es tracta d'una malaltia mental diagnosticada a partir de sis hores de connexió al dia durant més de tres mesos. Segons aquesta definició, l'addicció afecta deu milions d'adolescents xinesos. Naturalment, la majoria d'aquests joves no es consideren addictes.

Un reportatge de:
Anne Loussouarn

Imatge:
François Touron

Una producció de:
Vol de Nuit

ACTIVITAT

Contesta al Moodle aquestes preguntes:

1.Trobes que ets un malalt d'Internet o ho pots controlar? Quantes hores al dia passes connectat a casa?

2. Has provat estar un dia sencer sense fer servir el mòbil? Què vas sentir?

3. Creus que els pares fan bé portant el seu fill a un lloc així? Creus que hi ha alternatives?

4. Què faries tu si els teus pares volguessin portar-te a aquest programa? Creus que seria just?

[MSI] A4: Instal·lar impressora de xarxaPer a fer servir una impressora, primer cal instal·lar el seu software i el seu driver. Els passos que cal fer són:

1. Cercar la pàgina web del fabricant (HP, EPSON, Canon, Brother, ...)

2. Anar a la secció de descàrrega de drivers (support, Controladores y software, download drivers, ...).

3. Posar el model d'impressora que tenim.

4. Triar el sistema operatiu del qual estam buscant el driver.

5. Seleccionar qualsevol dels drivers PCL 5e o PCL 6 que surtin.

6. Descarregar-los i descomprimir la carpeta al nostre disc dur.

Una vegada fet tot això, hem de tenir en compte si la impressora serà local (connectada al nostre PC directament via USB o port paral·lel) o si es tracta d'una impressora amb un servidor d'impressió (que té IP pròpia a la LAN).

En el segon cas, cal instal·lar un port anomenat Standard TCP/IP Port.

ACTIVITAT

Donada aquesta impressora HP Laserjet P2015dn:1. Cerca el driver a la web oficial i descarrega la seva versió per a Windows 7.

2. Seguint les instruccions del professor, instal·la la impressora de xarxa sabent que la IP de la màquina és la 192.168.40.55

3. Fes un manual que expliqui mitjançant captures de pantalla tot el procés.

4. Penja el document al Moodle.

[MSI] P1: Manteniment d'impressores

Tenim diferents formes d'efectuar el manteniment de la nostra impressora. Començarem per la de canviar els cartutxos de tinta. Com sabeu, a classe no tenim massa material i ens hem de conformar en veure determinades coses amb vídeos.
Aquí us deixe el procediment per fer el canvi de consumibles:Després, també podem realitzar una alineament dels cartutxos.ACTIVITAT

1. Per a què fem una alineació dels cartutxos?

2. Quan netegem els capçals d'una impressora, quin és l'objectiu?

[MSI] A3: Impressores làser


     Les impressores làser són un perifèric destinat a aquells usuaris que necessiten rapidesa en la impressió. A més, el cost per full amb aquestes impressores és més baix. Tanmateix, el seu consumible, anomenat tòner, és més car que un cartutx de tinta.

ACTIVITAT

1. Consulta les dades de la impressora HP Laserjet P1102w. Esbrina quin és el model de tòner que utilitza i cerca a Internet el preu del tóner original i el compatible. Fes una taula on has d'afegir també els enllaços.

2. Aquesta impressora és compatible amb Windows 8? Captura una imatge d'on ho hagis llegit.


3. La impressora admet paper A3? I A4? Captura una imatge d'on ho hagis llegit.

4. Amb allò que has vist al tema, digues quan faries servir una impressora làser i quan una de tinta. Quina és millor per a casa? I per a una empresa? Per què?. 

5. Repeteix les mateixes preguntes amb la impressora EPSON AcuLaser C2900N. 

Penja la feina al Moodle.

Examen MCI tema 5

Us recorde que divendres dia 14 de març, a les 8,55 h a l'aula 9 tenim l'examen del tema 5. Ja sabeu que l'examen serà un test on haureu de triar una de les opcions correctes.

Per a l'examen serà molt important haver vingut a classe ja que les preguntes sortiran dels vostres treballs i de les exposicions que féreu a l'aula.

Aquí teniu disponibles tots els treballs per poder repassar.

[MSI] A2: Cartutxos compatibles


Avui hem vist a classe que no sols tenim els cartutxos que ven el fabricant de la impressora. També hi ha d'altres que s'anomenen compatibles i que permeten estalviar molts sous.


ACTIVITAT

1. Mira aquesta impressora Canon IP3600. Cerca els cartutxos originals que necessita, quins codis tenen i fes una taula on posis el codi del cartutx, el preu i l'enllaç


2. Cerca a Internet cartutxos COMPATIBLES amb els anteriors. Afegeix una altra taula on hi posis el codi del cartutx, el preu i l'enllaç.

3. Segons allò que has vist als apartats anteriors, quina solució és més cara: fer servir cartutxos originals o els compatibles?

Ho feu a un document que penjareu al Moodle, MSI, tema 4, activitat 2.

[MSI] A1: Cartutxos d'impressió


 Els cartutxos d'una impressora són els consumibles que fan que aquesta pugui imprimir en proporcionar-li la tinta. Com hem vist, cada model d'impressora utilitzarà un número de cartutx que dependrà de si és de negre o de color.

Si voleu conèixer com es fabriquen els cartutxos de tinta, aquí us deixe aquests vídeos:
ACTIVITAT

1. Busca a la web d'EPSON la impressora Epson Stylus SX435W. És de tinta o làser? Justifica-ho amb una captura de pantalla on ho posi.

2. Quants cartutxos utilitza? Justifica-ho amb una captura de pantalla on ho posi.

3. Serveix per Windows 7? Justifica-ho amb una captura de pantalla on ho posi.

4. Quins és el número que necessitam per comprar cada cartutx? Justifica-ho amb una captura de pantalla on ho posi.

5. Cerca a Internet el preu dels cartutxos originals i compatibles i posa'ls a una taula amb l'enllaç i el preu.
Originals Compatibles
Cartutx 1 Preu

Cartutx 2...Desa la teva feina al Moodle

[MCI] A2: Discs durs II : SSD

A banda de disminuir la grandària, els discos durs han canviat poc des dels seus principis. No obstant això, en els últims temps ha aparegut una nova tecnologia que sembla que revolucionarà el funcionament dels discos. Vegem un exemple del seu funcionament.En el següent article tens més informació sobre els discos durs SSD. Crea una presentació nova a Google Drive que contingui la següent informació:

1. Què és un disc dur SSD (incloure imatge).
2. Components dels discos SSD.
3. Avantatges del seu ús.
4. Inconvenients del seu ús.
5. Fabricants (logos i enllaços)
6. Tipus de connexió (SATA, USB...)
7. Exemples comercials (preu i enllaç)

Nota: Eines per a diagnostic