[TIC] A4: Adreces de xarxa
Hem vist a classe què és una adreça IP i una adreça MAC.  Aquí tenim més informació.

PRÀCTICA

Penja al Moodle un document amb la resposta a les següents preguntes:


1. Al pc de classe, tens una adreça IP manual o dinàmica?
Com ho saps? Captura la pantalla per demostrar-ho.

2. Executa el comandament ipconfig /all. Esbrina quina adreça IP té el teu PC. Com ho saps? Captura la pantalla per demostrar-ho.

3. Executa el comandament ipconfig /all. Esbrina quina MAC té el teu pc. Com ho saps? Captura la pantalla per demostrar-ho.

4. Canvia l'adreça IP per la següent 10.0.0.X, sent X el número que tenies abans. Què passa després? Per què creus que passa?

5. Quantes targetes de xarxa té el teu ordinador? Captura la pantalla que ho demostra. Són totes reals o també hi ha virtuals?

6. Esbrina l'adreça MAC del teu telèfon mòbil. Fes una captura de pantalla i encercla-la.

Informació extreta de PCPI El Casar

[TIC] AR1: IP pública i privada

Una vegada hem vist a classe què és una adreça IP, podem classificar-les en privades i públiques.

Les IP públiques són sempre úniques. És la que té assignada qualsevol equip o dispositiu connectat de forma directa a Internet com un router ADSl o un servidor de pàgines web. No es poden repetir.

Les IP privades es fan servir per identificar dispositius dins una LAN.  Estan aïllades de les públiques pel router ADSL. Hi ha uns rangs reservats: 
        
        De 10.0.0.0 a 10.255.255.255

        172.16.0.0 a 172.31.255.255

        192.168.0.0 a 192.168.255.255
    TASCA


1. Accedeix a whatsmyIP i captura la pantalla per demostrar quina IP té assignada el teu router ADSL

2. Apaga el router i engega'l de nou. Quan s'ha restablert la connexió a Internet, torna a entrar en whatsmyIP i captura de nou la pantalla per veure quina IP pública tens ara.

3. Per què cada vegada que apagues el router reps una adreça pública diferent?

[TIC] A3: Adaptadors de xarxa

Connecten l’equip amb altres dispositius encarregats de dirigir el trànsit de la xarxa. Hi ha de diversos tipus:

Acoblat a l’equipAvui dia, totes les plaquetes base inclouen, com a mínim, una connexió de xarxa. En els ordinadors portàtils o consoles de joc, aquest adaptador és sense fil.

Tipus PCI
 


 
Ens permet connectar equips que no inclouen targeta de xarxa a la placa base o que s'han fet malbé.

Tipus USB


S’utilitza sobretot, en xarxes sense fil.

Tipus Expresscard


 S’utilitza, per exemple, en ordinandors portàtils antics.

ACTIVITAT

Cercau a Internet i feu una presentació o document que inclogui un pressupost amb les següents targetes o adaptadors:

- Targeta amb una banda PCI i l'altra RJ45.

- Targeta amb una banda PCI i l'altra Wifi.

- Targeta amb una banda USB i l'altra RJ45.

- Targeta amb una banda  USB i l'altra Wifi.

- Targeta amb una banda Expresscard o PCMCIA i l'altra RJ45.

- Targeta amb una banda Expresscard o PCMCIA i l'altra Wifi.

No oblidis posar la imatge, el preu i l'enllaç de la botiga d'on l'has aconseguit.

Suggeriments: CompraWifi,Cablematic, APP, Alternate, Beep, ...

Penjau-ho al Moodle.

[TIC] AA2: Perills del software pirata


A continuació teniu un article de la web www.configuraequipos.com. sobre pirateria.

La pirateria de programari, a banda de ser il·legal i perseguida pel codi penal, també té altres conseqüències.

Aquest article tracta sobre els perills que comporta tenir programes pirates instal·lats a l'ordinador, és a dir, com afecta al seu rendiment.

Llegiu el text i contestau aquestes preguntes a un document al Moodle.

ACTIVITAT


1. Com afecta la pirateria a l'usuari i al funcionament dels ordinadors? Posa algun exemple.

2. Quins perills té tenir un Windows Pirata? Posa algun exemple.

3. Què és una instal·lació desatesa ("desatendida")? 

4. Si instal·lem un antivirus pirata, què pot passar?

5. I si pose cracks de programes, quines conseqüències puc tenir al meu ordinador?

6. D'on hem de descarregar els programes gratuïts?

7. Per acabar, escriu unes línies amb allò que has aprés de l'article i deixa-hi la teva opinió.

[TIC] A2: Xarxa en estrella

Una xarxa en estrella és una xarxa en la qual les estacions estan connectades directament a un punt central i totes les comunicacions s'han de fer necessàriament a través d'aquest. Els dispositius no estan directament connectats entre si.

Avantatges

- Si un PC es desconnecta o es trenca el cable solament queda fora de la xarxa aquest PC.

- Fàcil d'agregar més dispositius.

- Fàcil de preveure danys o conflictes.

Desavantatges

- Si el node central falla, tota la xarxa deixa de transmetre.

- És costosa, ja que requereix més cable que les topologies bus o anell.ACTIVITAT

Fes un dibuix d'una xarxa en estrella on posis:

- Un router ADSL inalàmbric

- Dos ordinadors connectats amb cable

- Un portàtil connectat per WIFI

- Tres dispositius a elegir

Assigna les IP a cada aparell i penja el resultat en jpeg al Moodle i al teu bloc.

[TIC] P1: Cables de xarxa

Avui farem un cable de xarxa. Per fer-ho, seguirem les indicacions que us donaré a classe i farem servir cable UTP de categoria 5e, crimpadores, pelacables i connectors RJ45.

La distribució de colors a seguir és la que podeu comprovar a la següent imatge:Activitat

1. Crea un vídeo o presentació de diapositives on expliquis amb text i imatges els passos necessaris per fer un cable de xarxa. Cerca imatges d'Internet que il·lustrin aquest procés o fes servir les pròpies que has realitzat mentre creaves el cable.

2. Crea una entrada al teu bloc amb:

- Títol: P1. Cable de xarxa Ethernet

- Etiquetes: TIC

3. Penja la teva feina al Moodle i al teu bloc.

[TIC] Xarxes d'àrea localAvui comencem amb les xarxes d'àrea local. Al llarg del tema veurem com configurar un router ADSL o com procedir per obrir els ports d'un router. A més, aprendrem quines són les diferents topologies que pot adoptar una XAL.

[TIC] A1: Descàrregues il·legals

Baixar música i pel·lícules d'Internet sense pagar és delicte? Les descàrregues gratuïtes, beneficien o perjudiquen els artistes? El Ministeri de Cultura tancarà pàgines d'enllaços d'Internet? Se'n perseguirà els usuaris? Diàriament, a tot el món, milions de persones es baixen gratuïtament pel·lícules i música d'Internet. Pels usuaris es tracta d'una manera  de compartir entre particulars sense ànim de lucre; però, per la indústria cultural, es tracta d'un robatori que provoca enormes pèrdues econòmiques i destrucció de llocs de treball.
ACTIVITAT

1. Què era Napster?

2. Quan baixes música i vídeos d'Internet, creus que estàs robant? Per què?

3. Des que hi ha Internet, les discogràfiques diuen que sols tenen pèrdues. Creus que és veritat o també hi ha avantatges?

4. El grup que surt al reportatge es va fer els seus discos sense ajut de la discogràfica. Segons ells, com poden guanyar sous i viure de la música si la gent es baixa la seva música i no compra el seu CD?

5. Creus que és una bona idea que puguis escoltar el disc del teu artista favorit a la seva pàgina Web?

6. Què haurien de fer les empreses discogràfiques o de pel·lícules perquè un usuari comprés el seu producte en lloc de descarregar-lo?

Contesta les preguntes al Moodle, dins de TIC

[MSI] AR1: Programari Aida 64


Aida 64 és un programari que permet veure les característiques tècniques de les peces del nostre PC. És a dir, realitza un diagnòstic. Però en aquest cas l'aplicació també compara el rendiment de determinades funcions i les situa en un rànking amb altres. És el que es coneix com a Benchmark.

PRÀCTICA

1. Descarrega el programa Aida 64. 

2. Cerca l'opció Sensor on surt la monitorització i fes una captura de pantalla.

3. Quin tipus de memòria té el teu ordinador? És DDR, DDR2 o DDR3? Cerca-ho i assenyala-ho a una captura de pantalla.

4. Troba l'opció per veure els drivers del sistema i captura la pantalla

5. Realitza el CPU Queen test i mira en quina posició queda el teu processador. Captura la pantalla.

6. Si accedeixes al menú Eines i selecciones "Test d'estabilitat del sistema" surten unes opcions on posa "Stress". Què significa això?

Més informació sobre els test benchmarks.


[MSI] A5: Test de la memòria RAM

Una de les tasques més importants d'un informàtic és detectar la causa dels problemes de qualsevol màquina. Un dels components que més falla és la memòria RAM. Entre els símptomes que indiquen que la memòria RAM no està en un bon estats tenim els següents:

1. Pantalla blava: Hi ha un error al sistema en fer servir un programa que fa un ús intens de la RAM.

2. La màquina es reinicia sense motiu. Pot confondre'ns amb els condensadors de la placa base o la font d'alimentació.

3. Quan instal·les un sistema operatiu des d'un DVD o USB, la instal·lació dóna una errada on informa que no pot copiar alguns arxius.

El programa que utilitzarem per veure si les nostres memòries estan bé s'anomena memtest. Es tracta d'un software gratuït que troba errors en els mòduls de la memòria RAM. És compatible amb els processadors de 64 bits. Per usar-lo es necessita arrencar-ho des d'un pendrive o CD (s'ha de gravar el programa en aquesta unitat), de la mateixa forma que un disc d'instal·lació. Després el programa s'encarregarà de fer el test.

Una vegada iniciat el test, cal deixar-lo almenys 15 minuts però quan més estona estigui millors resultats obtindrem.Aquí tenim una imatge amb informació de les diferents parts del programa.


TASCA

1. Passa el memtest al teu PC i fes una captura de pantalla amb els resultats.

2. Executa Windows Memory Diagnostic i fes una captura de pantalla abans no reinicie.

3. Després de passar els dos programes, ha sorgit algun problema o tot ha anat bé?


Informació extreta del fòrum intercambios.org

[MSI] A4: Test disc dur


Per comprovar el funcionament del nostre disc dur, podem fer servir programes com el HDTune.

Existeixen múltiples eines per testejar els discos durs. Una opció és anar a la pàgina oficial de la marca del nostre disc dur i esbrinar quin programari específic recomana el fabricant.

Però també existeixen eines genèriques que realitzen diagnòstics de qualsevol marca de disc dur per a un sistema operatiu concret. Nosaltres utilizarem HDTune.

Altres utilitats de diagnòstic.

També existeixen programes com CrystalDiskMark que s'encarrega fer proves d'escriptura i lectura amb fitxers de 4 i 512 KB, i ens mostra el temps necessari per a poder comprovar aquests fitxers.

PRÀCTICA


1. Agafa el programa de diagnòstic HD Tune de la carpeta compartida del professor i executa'l. Recorda que és un programa portable, per tant, primer hauràs de descomprimir-lo.

2. Una vegada obert en la primera pestanya prem Start i espera una estona fins que arribi al 100%.

3. Respon a les següents qüestions

QÜESTIONS

1. Captura la imatge de la primera pestanya del programa HD Tune (Benchmark). I contesta a aquestes preguntes: 
- Quina és la seva temperatura? 
- Quin és el nom del disc dur?
- Quina és la velocitat màxima de transferència, la mínima i la mitjana? 
- Quin és el temps d'accés?

2. Captura la imatge de la segona pestanya (Info) on ens informa sobre les particions i contesta: 

Quantes particions de Windows hi ha al disc? El teu disc dur és SATA II o SATA III?

3. De la tercera pestanya Health. Hi està tot correcte? Si surt alguna errada cerca a Internet quina és la causa. Captura la pantalla per demostrar-ho.

4. Vés a la pestanya Error Scan, prem Quick Scan (Escaneig ràpid) i pressiona Start perquè comenci l'escàner. Fes una captura de pantalla. Hi està tot correcte?

5. Executa el programa CrystalDiskMark i fes una captura de pantalla quan acabi. En l'accés SEQ, què fa més ràpida l'escriptura o la lectura? Per què creus que és així?

Informació extreta de PCPI IES Bajo Gualdaquivir

[TIC] AA1: Programari lliure

Avui veurem què és això de què tothom parla però encara no aquesta molt clar, el programari lliure. Per a això seguirem els següents passos:

Anem a llegir aquest "conte" que ens explica amb un exemple que és el sofware lliure:

Ara mirem aquests vídeos:

TASCA

Contesta a les següents preguntes:

1. Què és el programari lliure?


2. Nom les 4 llibertats del programari lliure.


3. Resumeix breument la història que hem llegit.


4. Programari lliure significa programari gratis? Per què?


5. Quina diferència existeix entre el freeware i el shareware?


6. Quina diferència existeix entre el Copyleft i el Copyright?


7. Anomena els avantatges del programari lliure.


8. Busca un exemple de programari lliure i programari privatiu per a cada tipus de programari:

Sistema operatiu:

Suite ofimàtica:
Antivirus:
Comprensió d'arxius:
Reproductor multimèdia:
Retoc fotogràfic:
Navegador web:


Entrada extreta de PCPI Informática Méntrida

[MSI] P3: Error BCD Windows 7

Windows 7 és un sistema estable però en ocasions ens podem trobar amb errades com aquesta:


Per provocar aquest error:

1. Entra en la màquina virtual de Windows 7 i descarrega el programa EasyBCD.

2.  Executa el programa i elimina la entrada de Windows 7.


Així forcem una errada ja que el disc dur ja no té l'entrada que gestiona l'arrancada del SO inclosa al BCD (Boot Configuration Data).

ACTIVITAT

1. Busca a Internet la solució del problema i explica els passos per fer la reparació, és a dir, què hem fet per arreglar-ho. Inclou captures de pantalla.

2. Quina eina necessites per a reparar la majoria d'avaries del Windows 7?

Deixa la teva tramesa a Moodle.

Info

[MSI] A3: Desfragmentar


Els usuaris, al llarg de la seva feina creen, esborren, instal·len i desinstal·len fitxers als discs durs de l’ordinador. Això causa que els blocs que formen els fitxers quedin dispersos al disc dur. És a dir, que aquestos blocs no estiguin contigus i, per tant, la seva lectura sigui més lenta.

El sistema operatiu no es preocupa de reorganitzar els arxius per que quedin emmagatzemats de forma contigua, simplement utilitza els sectors que té lliures per afegir clústers pertanyents al mateix arxiu. Quan aquesta fragmentació comença a ser elevada, el rendiment del nostre sistema disminueix en accedir a les dades del disc. Per solucionar aquest problema, Windows ens ofereix l’opció de desfragmentar el disc dur mitjançant una utilitat de programari.

A Consumer Eroski tenim un article que explica què és la desfragmentació i quines eines podem utilitzar.

Des de Piriform també tenim el programa Defraggler.

ACTIVITAT

1. Indica com s'obre el desfragmentador de Windows.

2. Passa'l al teu disc dur i desa una captura de pantalla al teu bloc quan acabis.
 
3. Descarrega el programa Defraggler i instal·la'l.

4. Executa'l i dóna-li al botó analitzar. Allà veuràs que la teva unitat de disc està fragmentada. Com és possible que digui que encara està malament si acabem de passar el de Windows? Inclou una captura de pantalla.

5. Quina interfície t'agrada més, la de Windows o el defraggler? Per què?. 

 

[MSI] A2: POST d'un pc


Hem vist a classe quines són les passes que segueix un PC en arrancar. Quan es detecta un problema, es produeixen uns xiulets amb què la BIOS de l'ordinador ens avisa quan té un problema.

Aquests xiulets són els que ens ajuden a entendre i interpretar què li està passant al nostre ordinador i d'on ve el problema que té.

Aquí tenim un exemple de com xiula un equip quan se li treu la RAM. El vídeo és del vostre company Antonio.Les plaques base més modernes tenen un LED que indica mitjançant uns codis quin és el problema detectat. Per exemple, mireu aquesta placa Asrock i els seus codis.ACTIVITAT

1. Accedeix a aquest enllaç i descarrega el fitxer que hi trobaràs sobre el procés d'arranc de l'ordinador produït per Proyecto Autodidacta.

2. Fes un esquema al teu quadern amb els passos descrits al còmic.

3. Obri el teu PC i treu-li la memòria RAM. L'ordinador arranca? Quin xiulet emet? Grava'l amb el teu mòbil i penja el vídeo al teu bloc.

4. Lliura la feina al professor perquè la revisi.

[MCI] AA2: Pel·lícula "Jocs de Guerra"


"Jocs de Guerra" és una pel·lícula que en el seu moment va fer que un munt d'al·lots volguessin fer-se informàtics. Encara que tecnològicament està antiquada, informàticament parlant és correcta, tot el que David (el protagonista) fa amb el seu ordinador era possible en aquella època.

En finalitzar la pel·lícula heu de respondre aquestes preguntes. Entreu al Moodle, dintre de MCI a l'activitat AA2 del tema 3.

També podeu posar comentaris amb dubtes tecnològics sobre la pel·lícula.

PREGUNTES

1. David té la capacitat d'accedir a l'ordinador del col·legi. Això és degut a un problema de seguretat informàtic. Explica com ho fa. Quin creus que és el problema de seguretat?

2. Què fa una vegada que accedeix a l'ordinador del col·legi? Creus que és això un delicte?

3. David accedeix a l'ordinador de Comando Aeroespacial Nord-americà de la Defensa (NORAD). Amb quina finalitat?

4. Què és una "puerta trasera" en informàtica? Quina és la "porta del darrere" de l'ordinador de defensa? Com ho esbrina?

5. Com s'anomena a les persones que accedeixen a altres sistemes informàtics sense permís dels seus propietaris mitjançant una porta posterior?

6. Creus que existeix o podrà existir un ordinador com Joshua? Raona la teua resposta. Veus algun perill en que existeixi?

7. Explica per què diu Joshua al final de la pel·lícula la següent frase "Extraño juego. La única manera de ganar es no jugar".

8. REDACCIÓ: Escriu la teua opinió de la pel·lícula. Per exemple pots parlar de què t'ha paregut en general, quina part t'ha agradat més, quins canvis informàtics s'han produït des que es va fer la pel·lícula fins ara o què és real i què és ficció.

Informació extreta de PCPI El Casar

[MCI] A10: Full especificacions placa base

Llegeix el següent full d'especificacions de la placa base i dibuixeu al vostre quadern com seria la placa base si hi tenim en compte totes les característiques que ens diu.Quan acabis la tasca, lliura-la al professor.

[MCI] A9: Mòduls de RAM

ACTIVITAT

1. Després de veure a classe els diferents tipus de memòria RAM DDR que existeixen, baixa el fitxer amb les imatges i fes una taula que contingui:

- Nom de la imatge.

- Capacitat de la memòria (GB o MB)

- Tipus de memòria. Per exemple, DDR-400, DDR2-800, DDR3-1600, PC2-5300...

2.  Modifica amb el Paint les imatges anteriors i assenyala'n la capacitat i el tipus de memòria.

[MCI] A8: Mòduls de RAM


La memòria RAM és la memòria principal d'un sistema. S'utilitza pel processador per guardar allà els resultats i llegir-hi les instruccions. També s'utilitza com a memòria de treball per al sistema operatiu, els programes i la majoria del software. A més, és un tipus de memòria volàtil, és a dir, que quan llevem l'alimentació, les dades s'esborren.
Actualment, els mòduls més coneguts són els DIMMs i tenim els següents:

Per a veure les característiques que tenen els mòduls de RAM instal·lats al nostre equip tenim l'eina RAMExpert.


ACTIVITAT
1. Completa la següent taula dels mòduls de RAM demanats.

2. Fes una captura de pantalla del programa RAMExpert i digues quants mòduls de RAM tens i de quant és cadascun.

3. Si tens slots lliures per a ampliar la RAM del teu PC, busca'n un que sigui compatible a Internet i posa l'enllaç i el preu.
Font: Wikipèdia

Font: Auyanet

Com serà la FP Bàsica

La nova FP bàsica segons la LOMCE


[MCI] A7: Processadors (2)Aprofitant que hem vist a classe les característiques dels processadors, avui ens centrarem en la seva velocitat que, recordeu, ve expressada en Ghz.

ACTIVITAT

1. Completa la taula que trobaràs a aquest enllaç on has d' esbrinar la màxima "velocitat", el número de nuclis i el sòcol dels següents microprocesadors:

    * Intel Core 2 Quad Q9650

    * Intel Core 2 Duo E8600

    * Intel Core i3 Processor i3-2100

    * Intel Celeron E3500

    * Intel Pentium Prozessor E5700

    * Intel Core i7-980X Extreme Edition

    * AMD Athlon X2 7850

    * AMD Phenom X4 9850

    * AMD Opteron 1385

    * AMD Athlon II X4 640

2. Escriu al document quin és el millor processador segons tu i per què.

3. Ordena els processadors de millor a pitjor.

No oblidis posar l'enllaç de la pàgina on ho has trobat. Desa-ho al Moodle.

Cooming soon

[MCI] AA1: Pressupost d'un ordinador

Heu de construir un ordinador, el més barat possible, que sigui capaç de córrer Windows 8.1. Bàsicament els requisits del sistema, serien:

1. Processador: Cal que cerqueu un processador adequat. Com? Us recomane consultar a Microsoft quins són els requisits mínims.

2. Placa base amb tot integrat: targeta de xarxa, gràfica i so. Qualsevol marca, però tenint en compte que el sòcol del processador sigui correcte.

3. Memòria RAM segons el que demani Microsoft perquè W8.1 vagi bé.

4. Disc Dur SATA III, amb un mínim de 500 GB.

5. Gravadora de DVD amb SATA.

6. Font d'alimentació 500 W i caixa ATX.

Teniu un pressupost de 300 € per a comprar peces per a aquest PC.
Heu de buscar les peces a llocs com Alternate i APP,  entre d'altres. És necessari que siguin botigues d'Eivissa o com a molt, de la península per a garantir un enviament ràpid de les peces així com la garantia.

Heu de fer el pressupost a un arxiu i penjar-lo al Moodle.

[MCI] Nombre de nuclis


 Si tenim un processador de doble nucli de 3 Ghz, això significa que en total tenc 6 Ghz? 

Això és FALS.

El fet de tenir dos o més nuclis no implica que es multipliqui la velocitat. Aquesta és sempre la mateixa.

Un processador pot executar diverses tasques a la vegada. Per exemple, podem navegar en la web i escoltar música al mateix temps. No obstant això per aconseguir aquest efecte "multitasca", el nucli del processador alterna l'execució dels processos assignant-li a cadascun petits temps d'execució de l'ordre dels mil·lisegons. Ho fa tan ràpid que ens sembla que els executa al mateix temps.

Com més elevada sigui la freqüència del processador, més ràpid és aquest intercanvi. Tanmateix, quantes més tasques hàgim d'executar simultàniament, menys temps tindrà el nucli per executar cadascuna de les tasques de manera alternada.

No obstant això, amb diversos nuclis, realment podem executar diverses coses al mateix temps. El navegador web pot executar-se en el primer nucli, i el lector multimèdia pot executar-se en el segon nucli. I si tenim 4 tasques, 2 poden alternar-se en el primer nucli i les 2 unes altres poden alternar-se en el segon nucli.

D'aquesta manera, un processador de doble nucli amb una freqüència més baixa que un d'un sol nucli serà en general més eficient.

Per això, el nombre de nuclis sol ser més important que la freqüència. 

Existeixen determinades tasques que es beneficien de manera clara de l'augment de nuclis:

  • Retoc fotogràfic. Sobretot en l'aplicació de filtres. Es poden calcular alhora diferents regions de la imatge.
  • Treballs de vídeo.
  • Jocs d'estratègia. Existeixen molts jocs en els quals el proper moviment es basa a realitzar càlculs sobre les posicions futures.
  • Rendering. La creació d'imatges 3D també s'aprofita d'aquest augment. La raó és similar a la del retoc fotogràfic ja que els programes poden calcular diferents regions de manera independent.

Este documento intitulado « ¿El número de núcleos multiplica la frecuencia del procesador? » de Kioskea.net (es.kioskea.net) esta puesto a diposición bajo la licencia Creative Commons. Puede copiar, modificar bajo las condiciones puestas por la licencia, siempre que esta nota sea visible.

[MCI] A6: El microprocessador
Vegem en primer lloc quins processadors hi ha disponibles al mercat en funció del sòcol que utilitzen:
  • AMD AM2/AM3: Processadors d'1 a 8 nuclis
  • AMD FM1/FM2: Processadors amb gràfica integrada també coneguts com APU (Accelerated Processing Unit)
  • Intel 1155: Processadors d'1 a 4 nuclis
  • Intel 2011: Processadors de 4 a 6 nuclis de màxim rendiment
Com gairebé tots sabem, AMD i Intel són les dues marques que copen el mercat de processadors d'escriptori. En línies generals, AMD ofereix productes més econòmics i Intel els de màxima potència, però en la gamma mitjana és on s'escurcen les distàncies. Ambdues competeixen amb les seves processadors AM3/1155 per la gamma mitjana-alta d'escriptori, mentre que AMD disposa de la gamma FM2 amb gràfica integrada per a equips més econòmics i Intel de la gamma 2011 per a equips extrems.


Les principals característiques del processador són:
- Marca i model: És el nom que distingeix a un processador d'uns altres, ja siguin del mateix fabricant o d'uns altres.
- Freqüència de rellotge: Indica la velocitat a la qual un processador realitza les operacions més bàsiques, com sumar dos nombres o transferir el valor d'un registre a un altre. Es mesura en cicles per segon (hertz).

- Cau: memòria d'accés ràpid interna (està dintre de l'encapsulat del processador o fins i tot dintre de cada nucli). És cara, extremadament ràpida i limitada de grandària. És molt més ràpida que la RAM. 
- Freqüència de bus: És la freqüència amb la qual el processador transfereix les dades a la resta de l'equip.
- Nombre de nuclis: cada nucli és un processador dintre del processador. Tots els nuclis d'un processador treballen coordinadament repartint-se les tasques.
- Consum energètic màxim: és la potència màxima que consumeix el processador per a poder complir totes les ordres que se li han demanat.
- Tensió de nucli: És el valor en Volts de l'alimentació subministrada al processador o altre dispositiu que conté un nucli de processament.
- Socket: sòcol de CPU. Ranura o connexió de la placa base que s'utilitza per a instal·lar el processador. Depenent de la marca i model de microprocessador s'utilitza un sistema d'ancoratge distint. Això obliga a usar una placa base específica que disposi d'un sòcol adequat per al processador. 

Aquí tenim una utilitat oficial d'Intel per identificar els valors dels seus processadors.

ACTIVITAT

1. Mira el següent vídeo i respon les preguntes:a) De quin processador parlen?

b) Qui el fabrica?

c) Quin és el més car dels tres models?

d) Per a qui està pensat aquest processador?

2. Llegeix amb atenció les característiques d'aquests dos processadors.- Processador 2

3. Completa aquesta taula i guarda-la al Moodle. El tercer processador l'has de triar tú i indicar el seu enllaç.

4. Descarrega el programa CPU-Z i afegeix una columna a la taula on posis les dades del teu processador de classe. Posa una captura de pantalla del programa indicant també els valors demanats.

Informació extreta de PCPI Vallecas

Informació extreta de El Chapuzas Informático

Informació extreta de PCPI Informática Méntrida. 

[MCI] La placa base

[MCI] A5: El xipsetEl xipset és un conjunt de circuits integrats soldats a la placa base per interconnectar i coordinar tots els elements instal·lats.

Els circuits integrats més destacats per la seva funcionalitat s´anomenen pont Nord (NorthBridge) i pont Sud (SouthBridge).

Els fabricants de xipsets per a plaques base més destacats són: AMD, ATI Technologies (comprada en 2006 por AMD), Intel, NVIDIA, Silicon Integrated Systems y VIA Technologies.

ACTIVITAT

1. Dibuixa fletxes vermelles entre el Northbridge i els dispositius que controla.


2. Dibuixa fletxes grogues entre el Southbridge i els dispositius que controla.3. Assenyala el Northbrige i el Southbridge de les següents plaques base. Què passa amb els dos darrers models? Penja l'activitat al teu bloc i avisa el professor amb un correu electrònic quan acabis.

Idea extreta de PCPI Marchamalo

[MSI] AA1: Keylogger


TASCA

1. Obri la màquina virtual Windows 7 de classe i instal·la Free Keylogger.


2. Enregistra tots els esdeveniments d'una sessió realitzant accions com l'accés al teu compte de correu, al Facebook o al Moodle.

3. Una vegada enregistrada la informació, accedeix al programa i examina-la. Fes una captura de pantalla però oculta les contrasenyes de la imatge.

4. Prova ara Keylogger Douglas. Enllaç de descàrrega.

5. Quines diferències hi ha entre els dos programes.

[MSI] P2: Trintity Rescue Kit

Una altra eina que ens permet treure el password al nostre equip amb Windows, és Trinity Rescue Kit.

Trinity Rescue Kit (TRK) es una distribució Live CD lliure, basada en Linux (concretament en Mandriva Linux), concebuda específicament per a la recuperació, reparació, restabliment de claus i duplicació de discs durs. Trinity Rescue Kit inicia el maquinari des d'un lector de CD o un llapis USB.

Trinity Rescue Kit disposa d'un menú d'inici gràfic que permet seleccionar les condicions d'inici.

Aquí us deixe un vídeo que explica com funciona.PRÀCTICA

1. Agafeu de la vostra unitat de xarxa el programa que ja teniu descarregat.

2. Obriu la vostra màquina virtual i creeu un usuari anomenat "prova" i poseu-li una contrasenya d'entrada. Fes una captura de pantalla.

3. Atureu la màquina virtual i carregueu el Live CD del Trinity que heu copiat. Arranqueu amb ell i seguiu els passos del vídeo per treure el password de l'usuari "prova".

4. Escriu a un document pas per pas què has fet per poder treure el password. Inclou-hi captures de pantalla.

Quan acabis, avisa el professor perquè ho vegi.

[MCI] A4: La BIOS (2)Per fer aquesta activitat, abans hem de conèixer com accedir a la BIOS d'un ordinador. A més, és necessari veure quins són els procediments més comuns com per exemple:

a) Canvi de seqüència d'arrancada.

b) Deshabilitar dispositius integrats.

c) Restaurar els valors per defecte.

d) Establir ús de contrasenya a l'arrancada.

e) Fer ajustaments avançats.

Abans de fer l'activitat consulta aquest tutorial sobre com configurar la BIOS.ACTIVITAT

Accedeix a la BIOS del teu ordinador de classe i recull les següents dades fent captures de pantalla amb la càmera del teu telèfon mòbil:

1. Entra en la BIOS del PC de classe i apunta al Moodle: Seqüència d'arrencada (Boot Sequence).

2. Apunta els dispositius IDE o SATA (discos durs i discos òptics) que detecta la BIOS.

3. Apunta la capacitat del disc dur i la seva marca.


4. Esbrina la marca i el número de versió de la BIOS del teu ordinador sense obrir la torre de l'equip.

5. Explica els passos que has seguit per deshabilitar la targeta de xarxa.

6. Apunta la temperatura del processador i la velocitat del ventilador.

7. Copia el missatge d'error que surt si llevem el disc dur de la seqüència d'arrancada.

8. Quina és l'opció per deixar els paràmetres a valors predeterminats de fàbrica?

9. Quina és l'opció per establir una contrasenya a la BIOS?

Desa aquesta informació al Moodle. 

Nota: més informació

[MCI] AR2: Exercicis sobre maquinariPodeu fer les activitats següents que trobareu a aquesta web. Es tracta d'un joc on haureu d'anar relacionant els conceptes que us demanin amb els exemples.

Per poder veure el joc, haureu de prémer on posa "verlo". En cas que no el pugueu veure perquè us falti algun programari a l'ordinador, l'instal·lau. Si així i tot no podeu veure'l, llavors clicau en "instalarlo".

Feu una captura de pantalla de cadascun dels resultats, els comprimiu en un fitxer anomenat activitat5_mci_tema3_vostrenom.rar i ho deseu al Moodle.

Pistes...

[MSI] A1: Procés CLR_RTC al manual de la placa

Recorda que per esborrar la BIOS d'una placa base hem accedit fins el jumper CLRCMOS o CLR_RTC. Segons les instruccions del manual de la placa base, hem realitzat les modificacions demanades i això ens ha permès, per exemple, esborrar el password que havíem establert a la BIOS.
Ara, heu de fer una petita activitat on recollim les dades més importants.

ACTIVITAT

1. Esbrina el model de placa base del teu PC de classe amb l'Speccy i fes una captura de pantalla.

2. Enllaç de la pàgina web del fabricant on es troba el manual de la placa.

3. Digues el número de pàgina del manual on està explicat com fer el reset a la BIOS (jumper CMOS o CLR_RTC).

4. Explica el procediment d'esborrat de la BIOS que diu el manual i adjunta una captura de pantalla.

[TIC] Hackers i deliqüència

La paraula hacker té un sentit pejoratiu en la societat actual. En l'ús general i en els mitjans de comunicació, s'associa a intrusos d'ordinadors i a criminals. En canvi, dins la comunitat informàtica es fa servir per a descriure algun programador o tècnic especialment hàbil.

Dins del sentit despectiu del terme també cal diferenciar entre els crackers (aquells que entren il·legalment a ordinadors aliens, creen virus, roben números de targetes de crèdit, etc.) i els hackers que, sempre que fan intrusions a d'altres ordinadors, ho fan amb fins informatius i no delictius.

Tot seguit veurem un vídeo en el qual Chema Alonso explica de forma clara què és un HACKER.


Chema Alonso és un un referent de la seguretat informàtica a nivell mundial que es fa anomenar Maligno i té un bloc titulat Un informático en el lado del mal.

[MSI] P1: Esborrar el password de la BIOSESBORRAR LA BIOS MITJANCANT JUMPERS

Els jumpers són uns petits interruptors presents a la placa mare que ens permeten configurar-la. A les plaques mares modernes existeix un jumper tal que canviant momentàniament la seva posició esborra el contingut de la CMOS.

La situació d'aquest jumper varia en cada model de placa mare, però normalment es situa molt a prop de la BIOS. Millor que us assegureu consultant el manual de la placa mare que podeu trobar a la pagina web del fabricant de la placa.

  
ESBORRAR LA BIOS TREIENT LA BATERIA

Potser més senzill que el procediment anterior és cercar a la placa mare la pila que alimenta la CMOS i treure-la durant uns instants (millor alguns minuts per estar segurs). Quan la tornem a posar la CMOS estarà desconfigurada. En cas contrari, toca repetir el procés però traient la bateria durant més temps.
ACTIVITAT

Fes una fotografia al jumper que provoca el reset de la BIOS i explica quin procediment has fet per fer-ho. Recorda que pots trobar-los a la placa base com CLR_RTC, CLR_CMOS...

Publica la feina al teu bloc.