[MCI] Nombre de nuclis


 Si tenim un processador de doble nucli de 3 Ghz, això significa que en total tenc 6 Ghz? 

Això és FALS.

El fet de tenir dos o més nuclis no implica que es multipliqui la velocitat. Aquesta és sempre la mateixa.

Un processador pot executar diverses tasques a la vegada. Per exemple, podem navegar en la web i escoltar música al mateix temps. No obstant això per aconseguir aquest efecte "multitasca", el nucli del processador alterna l'execució dels processos assignant-li a cadascun petits temps d'execució de l'ordre dels mil·lisegons. Ho fa tan ràpid que ens sembla que els executa al mateix temps.

Com més elevada sigui la freqüència del processador, més ràpid és aquest intercanvi. Tanmateix, quantes més tasques hàgim d'executar simultàniament, menys temps tindrà el nucli per executar cadascuna de les tasques de manera alternada.

No obstant això, amb diversos nuclis, realment podem executar diverses coses al mateix temps. El navegador web pot executar-se en el primer nucli, i el lector multimèdia pot executar-se en el segon nucli. I si tenim 4 tasques, 2 poden alternar-se en el primer nucli i les 2 unes altres poden alternar-se en el segon nucli.

D'aquesta manera, un processador de doble nucli amb una freqüència més baixa que un d'un sol nucli serà en general més eficient.

Per això, el nombre de nuclis sol ser més important que la freqüència. 

Existeixen determinades tasques que es beneficien de manera clara de l'augment de nuclis:

  • Retoc fotogràfic. Sobretot en l'aplicació de filtres. Es poden calcular alhora diferents regions de la imatge.
  • Treballs de vídeo.
  • Jocs d'estratègia. Existeixen molts jocs en els quals el proper moviment es basa a realitzar càlculs sobre les posicions futures.
  • Rendering. La creació d'imatges 3D també s'aprofita d'aquest augment. La raó és similar a la del retoc fotogràfic ja que els programes poden calcular diferents regions de manera independent.

Este documento intitulado « ¿El número de núcleos multiplica la frecuencia del procesador? » de Kioskea.net (es.kioskea.net) esta puesto a diposición bajo la licencia Creative Commons. Puede copiar, modificar bajo las condiciones puestas por la licencia, siempre que esta nota sea visible.

Comments

No responses to “[MCI] Nombre de nuclis”

Publica un comentari a l'entrada