[MSI] AR1: Protecció elèctrica del PC

     Dins de les tasques de manteniment dels sistemes microinformàtics, hi ha una part important que és el manteniment preventiu. El manteniment preventiu consisteix en la revisió periòdica de determinats aspectes, tant de maquinari com de programari en un PC. Aquesta revisió busca assegurar l'adequat funcionament del sistema, prevenir avaries, pèrdues de dades, etc.


     El manteniment preventiu de maquinari engloba, entre d'altres, la protecció de l'ordinador contra les fluctuacions en la tensió de la xarxa, pujades de tensió (produïdes per un llamp, per exemple) i talls de subministrament elèctric. 

Respon a les següents qüestions a un arxiu de text i penja'l al Moodle

1. Què és un SAI o UPS? Per a què serveix? 

2. Enumera les principals característiques d'un SAI. 

3. Cerca en alguna botiga online (Alternate, PcBox, etc.) tres SAI. Fes una taula amb el pes, la potència en watts, els minuts que aguanta, el preu i una foto del mateix. 

4. Què és un regulador (o estabilitzador) de tensió? Per a què serveix? 

5. Cerca en Alternate una regleta amb estabilitzador. Extreu les seves principals característiques, el preu i una foto del mateix. 

Recursos: 

- PcBox


Comments

No responses to “[MSI] AR1: Protecció elèctrica del PC”

Publica un comentari a l'entrada