[TIC] El full de càlcul


El full de càlcul és l'aplicació informàtica que et permet manipular sèries de nombres, fent-hi tot tipus d'operacions matemàtiques per tal d'obtenir-ne automàticament resultats. La manera d'usar un full de càlcul és molt simple. Primer hi hem d'introduir els nombres que hem d'emprar en els càlculs i després cal definir quines operacions s'han de fer amb aquests nombres.

Per introduir les dades i les operacions, es divideix la pantalla en una quadrícula de files i columnes numerades. Les files van numerades de forma seqüencial (1, 2, 3, ...) i les columnes ho fan de forma alfabètica (A, B, C, ...). Les caselles resultants de la intersecció de files i columnes són les cel·les i poden contenir fòrmules o les xifres que hi intervenen. Cada cel·la s'identifica mitjançant una referència única formada per la combinació de la lletra de la seva columna i el nombre de la seva fila.

LibreOffice Calc


És el full de càlcul del paquet informàtic LibreOffice, que es pot baixar gratis d'Internet. Guarda la informació al seu propi format (.ods), però que pot llegir i gravar arxius fets amb Excel.


Per a descàrregues podeu veure més informació al següent enllaç.

Informació extreta de "Última Hora Ibiza" 11-03-09

Comments

No responses to “[TIC] El full de càlcul”

Publica un comentari a l'entrada