[MCI] AR1: Arquitectura d'un ordinador

Aquí tenim un bon resum de tot allò que hem tractat pel que fa a l'arquitectura de l'ordinador.

Arquitectura és una paraula que fa referència a la distribució o forma de col·locar les coses. Un arquitecte dissenya una casa mitjançant l'establiment d'uns plànols que diuen com anirà tot. D'igual manera, l'arquitectura d'un ordinador estableix diverses seccions on cadascuna té assignades unes funcions específiques. Per exemple, l'emmagatzemament té a veure amb guardar dades per proporcionar-les al processador quan aquest les requereixi.

ACTIVITAT

Per ampliar un poc més aquests conceptes i, sobretot, conèixer els components de l'ordinador, farem uns jocs.

1. Entra al Moodle i fes l'activitat AR1.

Hauràs de superar totes les finestres fins arribar al final. Recorda que el sistema enregistra per quines has passat i si les has superades o no.

Comments

No responses to “[MCI] AR1: Arquitectura d'un ordinador”

Publica un comentari a l'entrada