[TIC] A7: Blocs funcionals del PC


Aquestes parts que veus a la imatge són les que divideixen el funcionament de l'ordinador en blocs. Cada bloc s'encarrega de fer una cosa. Veiem-ho:

- Dispositius d'entrada: teclat, ratolí, micròfon, joystick, escànner, pantalla tàctil, mòdem, càmera digital, etc. Serveixen per introduir les dades dins d'un ordinador.

- Dispositius de sortida: monitors, impressores, altaveus, plòters, mòdems, etc.

- Unitat Central de Processos (CPU): dividida en dues parts, unitat aritmetico-lògica (UAL) i unitat de control (UC).

- Memòria central: En tenim dos tipus, principal (RAM, ROM) i secundària (disc dur, disquet, DVD, pendrive, etc).

 Quan l'ordinador rep la informació mitjançant els dispositius d'entrada, aquest la memoritza i, tot d'una, la processa a la Unitat Central de Processos. És a dir, es guarda la informació a la Memòria Principal i s'efectua el càlcul a la Unitat Aritmetico-lògica, gràcies a que la Unitat de Control (UC) organitza i estableix l'ordre en el qual s'han de desenvolupar les diferents tasques.

Finalment, els ordinadors utilitzen els dispositius de sortida per comunicar-se amb els usuaris i treure'n els resultats del processament de la informació.

ACTIVITAT

Dibuixa a la teva llibreta una placa base i col·loca els següents noms a dins o als connectors laterals:


- Microprocessador
- Disc dur
- Memòria RAM
- Pantalla
- Impressora
- Targeta Gràfica
- Teclat
- Ratolí
- Altaveus
- Micròfon
- Pendrive
- Gravadora DVDs

Per dibuixar la placa base pots consultar imatges d'Internet per saber el nom de cada part així on estan situades.

Comments

No responses to “[TIC] A7: Blocs funcionals del PC”

Publica un comentari a l'entrada