[TIC] A5: Conversió entre binari i decimal

PAS DE DECIMAL A BINARI

Com hem vist a classe, per passar un nombre decimal a binari, hem de dividir successivament els quocients entre 2 fins arribar a tenir un residu = 1.
PAS DE BINARI A DECIMAL

Per a passar de binari a decimal hem de posar cada bit a baix de cada requadre i després sumar sols aquelles xifres que contenen un 1.

ACTIVITAT

1. Passa a decimal els següents números binaris:

a) 1010101
b) 1011110110
c) 101001
d) 11111001
e) 1100110101

2. Indica quin és el següent número:
a) 758
b) 54
c) 134
d) 264
e) 527


Contesta aquestes preguntes a la teva llibreta.

Comments

No responses to “[TIC] A5: Conversió entre binari i decimal”

Publica un comentari a l'entrada